Výskyt žloutenky typu A

Škola informuje, že jedna žákyně na 2. stupni onemocněla žloutenkou typu A. Informace byla škole předána v úterý odpoledne. Očkovaní lidé jsou proti této nemoci chráněni.

Ve třídě, kde se nemoc vyskytla, byla provedena nadstandardní opatření – pro žáky bylo určeno samostatné WC, na oběd budou chodit odděleně od ostatních žáků, při smíšených hodinách budou sedět odděleně ve skupině.

Osoby, které byly v přímém kontaktu s nemocnou, budou neprodleně informováni krajskou hygienickou stanicí o dalším postupu.

Všem dětem ve škole byla doporučena zvýšená hygiena – především po použití WC. Na záchodech i ve třídách je dostatek mýdla.

Dle vyjádření škola nemusí činit žádná další opatření. Nemoc se ve školách díky těmto opatřením dále nerozšiřuje.

Momentálně se v okolí Turnova žloutenka typu A vyskytuje častěji, než je obvyklé. Proto prosím dbejte zvýšené hygieny i v domácnostech nebo při návštěvě veřejných míst.

Mgr. J. Frič, ředitel školy