Historie školy

Historie školy 28. října

Historie dívčí školy je velmi dlouhá…

Započala 23. června 1882, kdy byla v Turnově zřízena měšťanská škola dívčí v budově nově vystavěného Skálova sirotčince. Prvními učitelkami byly Karolina Merganzová a Anna Bayerová. V roce 1896 začínají počátky volného kreslení, roku 1898 je povoleno vyučovat francouzštinu. Turnovské dívčí školství dosahovalo velmi dobrých výsledků a to i přesto, že budova Skálova sirotčince nevyhovovala potřebám školy. Proto bylo roku 1928 rozhodnuto postavit budovu novou. Velkou zásluhu na tomto rozhodnutí měl tehdejší starosta města Josef Žák a městská spořitelna v Turnově, která roku 1928 zřídila fond, určený ke stavbě nové školní budovy a dotovala jej částkou 1 200 000 ,-. Základní kámen byl položen 16. října 1932 za účasti ministra školství. Stavba trvala dva roky.
28. října 1934 byla budova, v podobě jak ji známe dnes, slavnostně otevřena.
Ve školním roce 1934-1935 bylo ve škole 21 tříd a navštěvovalo ji 803 žákyň.

V roce 2014 jsme si tedy připomněli již 80. výročí otevření budovy dívčí školy. Za tuto dlouhou dobu prošly školou tisíce dětí a desítky pedagogických pracovníků. Od roku 2004 je škola naplněna každým rokem na 100 % kapacity (600 žáků).

V současné době škola nemůže vždy plně uspokojit zájem všech žáků z důvodu naplněnosti.

I to je vizitkou pro naši práci. Zájem rodičů i dětí nás těší. Chtěli bychom školu udržet na velmi dobré úrovni i nadále.

Velké investiční akce:

 • v roce 1998 byly vybudovány nové šatny
 • v roce 1999 bylo otevřeno nové hřiště
 • v roce 2000 byl otevřen školní klub
 • v roce 2003 byla otevřena druhá tělocvična
 • v roce 2004 byla zrekonstruována učebna chemie a fyziky a sborovny 2. stupně
 • v roce 2004 byly zrekonstruovány sborovny 2. stupně
 • v roce 2005 byla zrekonstruována velká tělocvična, sborovna 1. stupně, otevřeno nové hřiště pro školní družinu
 • v roce 2006 nákup konvektomatu do školní kuchyně a rekonstrukce zázemí
 • v roce 2006 – 2007 proběhla velká rekonstrukce sociálních zařízení na škole
 • v roce 2007 byla rekonstruována počítačová učebna a učebna pro 1. třídu
 • v roce 2008 byla škola zateplena, vyměněna všechna okna a vchodové dveře, zhotovena nová fasáda
 • v dalších letech bylo vybudováno další oddělení školní družiny v předsálí
 • v rámci programů státu byly všechny učebny zasíťovány, vybaveny projektory a polovina z nich interaktivními tabulemi
 • šatny v suterénu byly odizolovány od venkovní vlhkosti
 • v roce 2019 proběhla rekonstrukce učebny PC2
 • v roce 2020 byl vystavěn výtah pro handicapované a položen nový povrch na školní hřiště
 • v roce 2021 byla podána žádost v projektu IROP na výstavbu venkovní učebny, vybudování učebny školních dílen
  a rekonstrukce učebny přírodních věd + dvou jazykových učeben