Rodiče

Aktuality

Informace pro rodiče a žáky 1. stupně k vyučování od 25. května

Od pondělí 25. května začne výuka na 1. stupni naší školy (1. až 5. třídy). Přihlásilo se cca 2/3 žáků, ti jsou rozděleni do skupin maximálně po 15 žácích. Škola se bude otevírat každý den v 7.30 hodin, děti se přesunou přímo do tříd, kde bude probíhat vyučování, a také odpolední hlídání dětí do odchodu ze školy. Většina žáků bude učit ve svých kmenových třídách, některé děti budou z důvodu přístavby výtahu u školy a rozdělení do více skupin přesunuty do jiných tříd. Toto rozdělení se dozvědí děti od učitelů, i při nástupu do školy v pondělí. Výuka začne v normálním čase, tj. v 7.55 hodin. Přestávky však budou zcela jinak, podle zvláštního harmonogramu, tak, aby se děti nemohly potkávat na chodbách či WC. Podobně se budou děti odděleně stravovat ve školní jídelně. Příbory si nemusí nosit, zajistíme hygienické předání při výdeji.

Konec vyučování budou mít třídy nastaveny také individuálně. Tyto časy oznámí do pátku 22. 5. třídní učitel rodičům. Rozvrhy v jednotlivých třídách nebudou podle stávajícího rozvrhu, jsou vytvořeny tak, aby co nejvíce vyhovovaly důležitosti výuky.

Žádáme rodiče, aby odchod ze školy plánovali co nejdříve, nejlépe po skončení vyučování.

Kroužky do konce pololetí nebudou, peníze budou převedeny do dalšího školního nebo vráceny v září. V případě dotazů volejte či pište třídnímu učiteli či na vedení školy.

Důležité informace pro dobrovolný nástup  žáků do školy.

9.ročník – příprava na přijímací zkoušky – od 11. 5.

1. stupeň – od 25. 5.

Rodiče musí zaslat vedení školy přihlášku pro své dítě + čestné prohlášení o zdravotním stavu.

Žáci budou rozděleni do skupin po 15 dětech. V této skupině setrvají po celou dobu docházky.

Od 25. 5. bude zajištěno školní stravování – oběd.

Přihláška první stupeň

Přihláška deváté třídy

Čestné prohlášení – příloha k vyplnění

Info pro rodiče a žáky – dobrovolný nástup do školy

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

telefon: 481 311 640
elektronicky:  
skola@2zs-turnov.cz

Informace o výuce

Vážení rodiče, i nadále trvá karanténa a my jsme odkázáni pouze na zprávy z médií. MŠMT je vázáno příkazy a omezeními z Ministerstva zdravotnictví a

Číst dále »