Vyjádření vedení školy ke stávce 6. 11. 2019

Naše škola podporuje záměr navýšení platů učitelů. Bohužel však slibovaných 15% pro rok 2020 nebylo vládou realizováno.

Jednodenní stávka na den 6. 11. kvůli rozdělení navýšení (do tarifů a do nenárokových složek) nebyla ve škole schválena.