Jídelna

Odkaz na objednávky obědů: STRAVA.CZ

Odkaz na JÍDELNÍČEK

č. ú. 994193389/0800 

variabilní symbol = rodné číslo

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu Objednávání stravy internetem.

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu Vašeho konta. Můžete také sledovat historii Vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla se prosím zaregistrujte v kanceláři školní jídelny.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo Appstore, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz


Vážení strávníci,
z důvodu neustálého růstu cen potravin, jsme nuceni zvýšit ceny obědů a to od 1. 6. 2022.
Cena za 1 oběd je stanovena dle věku žáka, nikoliv třídy, kterou navštěvuje. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku, a to na základě vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
Školní rok začíná 1. 9. 2022 a končí 31. 8. 2023. 
1. Děti 7-10 let           32 Kč
2. Děti 11-14 let         34 Kč
3. Děti 15 a více let   36Kč
Pokud platíte obědy z účtu trvalým příkazem, posílejte zálohu ve výši 700 Kč u kategorie 1 a 800 Kč u kategorie 2 a 3. 
Oběd pro důchodce – bývalé zaměstnance naší školy 50 Kč, pro cizí strávníky 85 Kč.

Ing.  Adamcová Irena
vedoucí školní jídelny
Tel.: 481 322 344

 

Alergeny