GDPR

GDPR

V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 18,
511 01 Turnov, IČO: 00856126 vykonávat:

Roman Šmíd
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

tel.: 724 602 134
email: roman.smid@moore-czech.cz