Parlament

Žákovský parlament

Na naší škole funguje žákovský parlament. Zástupci z každé třídy 2. stupně se jednou týdně scházejí a diskutují o dění na škole, zastupují názory a nápady svých spolužáků a společně pomáhají vylepšovat školu a její atmosféru. Momentálně se schůzky parlamentu konají každé úterý od 7.15 hod. ve školním klubu.

Pravidla žákovského parlamentu:

  1. Respektujeme názory ostatních.
  2. Nepřekřikujeme se.
  3. Informujeme svou třídu o dění v žákovském parlamentu.
  4. Svou nepřítomnost na zasedání omluvíme např. prostřednictvím e-mailu.
  5. Plníme povinnosti svojí „role“ v parlamentu.

Každý žák na škole může kdykoliv přijít za členem parlamentu a sdělit mu svoje návrhy a připomínky. Na zasedání se poté nápady zváží a případně zrealizují. U nás na škole parlament rozhodně není zbytečný – v minulém školním roce jsme již několik návrhů vyslyšeli a udělali z naší školy příjemnější místo k životu pro žáky i učitele.

Cíle školního parlamentu:

  1. Vytvářet pozitivní klima školy.
  2. Pomáhat při organizaci mimoškolních, kulturních a sportovních aktivit.
  3. Vyslyšet prosby, návrhy a připomínky žáků školy.
  4. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
  5. Předcházet šikaně, porušování školního řádu a ničení majetku školy či žáků.

Aktuálně

Karneval

V sobotu 16. března jsme ve škole zase pořádali náš tradiční dětský karneval. Počasí nám přálo, venku pršelo, svítilo, bouřilo… Rodiče a děti proto zvolili

Číst dále »

TVOŘÍME TURNOV!

TVOŘÍME TURNOV! Děkujeme všem, kteří hlasovali pro návrh Minirampa u skateparku! Celkem vás bylo 448 a to pomohlo k vítězství, které nás moc těší. Jednak

Číst dále »