Parlament

Žákovský parlament

Na naší škole funguje žákovský parlament. Zástupci z každé třídy 2. stupně se jednou týdně scházejí a diskutují o dění na škole, zastupují názory a nápady svých spolužáků a společně pomáhají vylepšovat školu a její atmosféru. Momentálně se schůzky parlamentu konají každý pátek od 7.15 hod. ve školním klubu.

Pravidla žákovského parlamentu:

  1. Respektujeme názory ostatních.
  2. Nepřekřikujeme se.
  3. Informujeme svou třídu o dění v ŽP.
  4. Svou nepřítomnost na zasedání omluvíme např. prostřednictvím e-mailu.
  5. Plníme povinnosti svojí „role“ v parlamentu.

Každý žák na škole může kdykoliv přijít za členem parlamentu a sdělit mu svoje návrhy a připomínky. Na zasedání se poté nápady zváží a případně zrealizují. U nás na škole parlament rozhodně není zbytečný – v minulém školním roce jsme již několik návrhů vyslyšeli a udělali z naší školy příjemnější místo k životu pro žáky i učitele.

Cíle školního parlamentu:

  1. Vytvářet pozitivní klima školy
  2. Pomáhat při organizaci mimoškolních, kulturních a sportovních aktivit
  3. Vyslyšet prosby, návrhy a připomínky žáků školy
  4. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
  5. Předcházet šikaně, porušování školního řádu a ničení majetku školy či žáků

Aktuálně

Parlamenťáci z dívčajdy v Senátu ČR

Centrum pro demokratické učení: CEDU.CZ Projekt roku 2022 Zprávičky https://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000160402/ Na podzim roku 2021 zorganizovali zástupci žákovského parlamentu na naší škole projektový den Samet na

Číst dále »

Ředitelské volno

V úterý 21. 12. a ve středu 22. 12. bude na naší škole ředitelské volno. V pondělí 20. 12. budou žáci ráno otestováni a celé

Číst dále »

HLASUJTE PRO NAŠI ŠKOLU!

Žáci naší školy se zúčastnili talentové soutěže Business Talent. V rámci této soutěže probíhá hlasování o cenu veřejnosti. Prosíme všechny o hlas pro naši školu!

Číst dále »