Škola

Základní informace o škole

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

Typ školy:Příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:Město Turnov, Antonína Dvořáka 334, Turnov
IZO:
REDIZO:
IČO:00856126
Ředitel:Mgr. Jaromír Frič
Zástupce ředitele:Mgr. Radmila Laudová
Kapacita:600 žáků
Ředitelna a kancelář: 481 311 640
Ředitelna a kancelář: 481 311 640
Sborovna I. stupně: 484 840 024
Sbrovona II. stupně: 481 325 021
Školní družina mobil: 603 388 695
Školní jídelna: 481 322 344
Internetová adresa: https://www.2zs-turnov.cz
E-mail: skola@2zs-turnov.cz
E-mail ředitel: reditel@2zs-turnov.cz
Eduroam eduroam-cz
eduroam-en

Školní  rok  2021 – 2022

 

Podzimní prázdniny                                        27. 10. – 29. 10. 2021 (středa, pátek)

Vánoční prázdniny                                         23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (čtvrtek – neděle)

Vyučování v roce 2022 začne                         3. 1.  2022 (pondělí)

 

Vysvědčení pololetní                                      31. 1. 2022 (pondělí)

Jednodenní pololetní prázdniny                    4. 2. 2022 (pátek)

 

Jarní prázdniny                                               14. 2. – 20. 2. 2022 (pondělí – neděle)

Velikonoční prázdniny                                   14. 4. 2022 (čtvrtek)

 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno         30. 6. 2022 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny budou trvat  od                             1. 7. – 31. 8. 2022 (pátek – středa)

Začátek školního roku    2022/2023                          1. 9. 2022          (čtvrtek)

 

Svátky :   Út 28. 9. 2021        Čt  28. 10. 2021     St 17. 11. 2021

                Pá 15. 4. 2022        Ne 1. 5. 2022         Ne 8. 5. 2022

 

Ředitelské volno:  27. 9. 2021

 

SRPDŠ:         Út  5. 10. 2021            Čt  6. 1. 2022              St  27. 4. 2022

 

vždy od 15:30 hod, třídní důvěrníci od 15:00 hod v 9. B (vedle ředitelny)

Učitelský sbor v roce 2018 – 2019

alt