Škola

Základní informace o škole

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

Typ školy:Příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:Město Turnov, Antonína Dvořáka 334, Turnov
IZO:
REDIZO:
IČO:00856126
Ředitel:Mgr. Jaromír Frič
Zástupce ředitele:Mgr. Radmila Laudová
Kapacita:600 žáků
Ředitelna a kancelář: 481 311 640
Ředitelna a kancelář: 481 311 640
Sborovna I. stupně: 484 840 024
Sbrovona II. stupně: 481 325 021
Školní družina mobil: 603 388 695
Školní jídelna: 481 322 344
Internetová adresa: https://www.2zs-turnov.cz
E-mail: skola@2zs-turnov.cz
E-mail ředitel: reditel@2zs-turnov.cz
Eduroam eduroam-cz
eduroam-en

Školní rok 2020 – 2021

Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2020 (čtvrtek, pátek)

Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 1. 1. 2021 (středa – pátek)

Vyučování v roce 2021 začne 4. 1. 2021 (pondělí)

Vysvědčení pololetní 28. 1. 2021 (čtvrtek)

Jednodenní pololetní prázdniny 29. 1. 2021 (pátek)

Jarní prázdniny 1. 2. – 7. 2. 2021 (pondělí – neděle)

Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 (čtvrtek)

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. 6. 2021 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. 7. – 31. 8. 2021 (pátek – úterý)

Začátek školního roku 2021/2022 1. 9. 2021 (středa)

Svátky : Po 28. 9. 2020 St 28. 10. 2020 Út 17. 11. 2020

Pá 2. 4. 2021 So 1. 5. 2021 So 8. 5. 2021

SRPDŠ: Út 20. 10. 2020 Čt 14. 1. 2021 St 28. 4. 2021 vždy od 15:30 hod, třídní důvěrníci od 15:00 hod v 8. B (vedle ředitelny)

Učitelský sbor v roce 2018 – 2019

alt