Škola

Základní informace o škole

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

Typ školy:Příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:Město Turnov, Antonína Dvořáka 334, Turnov 511 01

ČÍSLO ÚČTU školy:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Poznámka:
294554876/0300
rodné číslo žáka
01 – třídní fond
jméno a příjmení žáka, třída

ČÍSLO ÚČTU školní jídelny:
Variabilní symbol:
994193389/0800
rodné číslo žáka
IČO:00856126
Ředitel:Mgr. Jaromír Frič
Zástupce ředitele:Mgr. Radmila Laudová
Kapacita:600 žáků
Škola – ředitelna, kancelář:481 311 640
Sborovna 1. stupně:484 840 024
Sborovna 2. stupně:481 325 021
Školní družina mobil:603 388 695
Školní jídelna:481 322 344
Internetová adresa:https://www.2zs-turnov.cz
E-mail:skola@2zs-turnov.cz
Datová schránkamydmtmi
E-mail ředitel:reditel@2zs-turnov.cz
Eduroameduroam-cz
eduroam-en

Školní  rok  2023 – 2024

Začátek školního roku 4. 9. 2023 (pondělí)
Podzimní prázdniny26. – 27. 10. 2023 (čtvrtek, pátek)
Vánoční prázdniny23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (sobota – úterý)
Vyučování v roce 2024 začne3. 1.  2024 (středa)
Vysvědčení pololetní31. 1. 2024 (středa)
Pololetní prázdniny2. 2. 2024 (pátek)
Jarní prázdniny26. 2. – 3. 3. 2024 (pondělí – neděle)
Velikonoční prázdniny28. 3. 2024 (čtvrtek)
Konec školního roku  28. 6. 2024 (pátek)
Hlavní prázdniny29. 6. – 1. 9. 2024 (sobota – neděle)
Začátek školního roku  2024/20252. 9. 2024 (pondělí)
 Svátky:Čt 28. 9. 2023, So  28. 10. 2023, Pá 17. 11. 2023, Pá 29. 3. 2024, Po 1. 4. 2024, St 1. 5. 2024, St 8. 5. 2024
Ředitelské volno:Pá 29. 9. 2023
SRPDŠ:Čt  19. 10. 2023, St  24. 4. 2024
vždy od 15:30 hod., třídní důvěrníci od 15:00 hod. v 6. B (vedle ředitelny)

Budova školy