Škola

Základní informace o škole

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

Typ školy: Příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 334, Turnov 511 01
ČÍSLO ÚČTU:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Poznámka:
294554876/0300
rodné číslo žáka
01 – třídní fond
jméno a příjmení žáka, třída
ČÍSLO ÚČTU školní jídelny:
Variabilní symbol:
994193389/0800
rodné číslo žáka
IČO: 00856126
Ředitel: Mgr. Jaromír Frič
Zástupce ředitele: Mgr. Radmila Laudová
Kapacita: 600 žáků
Ředitelna a kancelář: 481 311 640
Sborovna I. stupně: 484 840 024
Sbrovona II. stupně: 481 325 021
Školní družina mobil: 603 388 695
Školní jídelna: 481 322 344
Internetová adresa: https://www.2zs-turnov.cz
E-mail: skola@2zs-turnov.cz
Datová schránka mydmtmi
E-mail ředitel: reditel@2zs-turnov.cz
Eduroam eduroam-cz
eduroam-en

Školní  rok  2022 – 2023

Začátek školního roku 1. 9. 2022 (čtvrtek)
Podzimní prázdniny26. – 27. 10. 2022 (středa, čtvrtek)
Vánoční prázdniny23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (pátek – pondělí)
Vyučování v roce 2022 začne3. 1.  2023 (úterý)
Vysvědčení pololetní31. 1. 2023 (úterý)
Pololetní prázdniny3. 2. 2023 (pátek)
Jarní prázdniny20. – 24. 2. 2023 (pondělí – pátek)
Velikonoční prázdniny6. 4. 2023 (čtvrtek)
Konec školního roku  30. 6. 2023 (pátek)
Hlavní prázdniny1. 7. – 3. 9. 2023 (sobota – neděle)
Začátek školního roku  2023/20244. 9. 2023 (pondělí)
 Svátky:St 28. 9. 2022, Pá  28. 10. 2022, Čt 17. 11. 2022, Pá 7. 4. 2023, Po 10. 4. 2023, Po 1. 5. 2023, Po 8. 5. 2023
Ředitelské volno:Pá 18. 11. 2022
SRPDŠ:Čt  20. 10. 2022, St 11. 1. 2023, Út  25. 4. 2023
vždy od 15:30 hod., třídní důvěrníci od 15:00 hod. v 9. B (vedle ředitelny)

Budova školy