Škola

Základní informace o škole

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

Typ školy:Příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:Město Turnov, Antonína Dvořáka 334, Turnov 511 01
ČÍSLO ÚČTU:294554876/0300
IČO:00856126
Ředitel:Mgr. Jaromír Frič
Zástupce ředitele:Mgr. Radmila Laudová
Kapacita:600 žáků
Ředitelna a kancelář:481 311 640
Sborovna I. stupně:484 840 024
Sbrovona II. stupně:481 325 021
Školní družina mobil:603 388 695
Školní jídelna:481 322 344
Internetová adresa:https://www.2zs-turnov.cz
E-mail:skola@2zs-turnov.cz
E-mail ředitel:reditel@2zs-turnov.cz
Eduroameduroam-cz
eduroam-en

Školní  rok  2021 – 2022

Začátek školního roku                                 1. 9. 2021 (středa)
Podzimní prázdniny                                      27. – 29. 10. 2021 (středa, pátek)
Vánoční prázdniny                                         23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (čtvrtek – neděle)
Vyučování v roce 2022 začne                     3. 1.  2022 (pondělí)

Vysvědčení pololetní                                      31. 1. 2022 (pondělí)
Pololetní prázdniny                                         4. 2. 2022 (pátek)

Jarní prázdniny                                              14. – 20. 2. 2022 (pondělí – neděle)
Velikonoční prázdniny                                   14. 4. 2022 (čtvrtek)

Konec školního roku                                       30. 6. 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny                                               1. 7. – 31. 8. 2022 (pátek – středa)
Začátek školního roku  2022/2023               1. 9. 2022          (čtvrtek)

Svátky :   Út 28. 9. 2021        Čt  28. 10. 2021     St 17. 11. 2021
                 Pá 15. 4. 2022        Ne 1. 5. 2022         Ne 8. 5. 2022

Ředitelské volno:  27. 9. 2021

SRPDŠ:         Út  5. 10. 2021            Čt  6. 1. 2022              St  27. 4. 2022
                       vždy od 15:30 hod., třídní důvěrníci od 15:00 hod. v 9. B (vedle ředitelny)

Učitelský sbor v roce 2021 – 2022