Družina

Školní družina

Platba školní družiny je prováděna bezhotovostně.

číslo účtu:  294554876/0300

var. symbol: rodné číslo žáka

spec. symbol: 20

Aktuality