Družina

Školní družina

Platba školní družiny bude od letošního školního roku prováděna bezhotovostně.

číslo účtu:  294554876/0300

var.symbol: rodné číslo žáka

spec.symbol: 20

Aktuality