Vyjádření ke stávce v pondělí 27. listopadu 2023

Vyjádření ke stávce v pondělí 27. listopadu 2023

Školu nezavíráme. Bylo odhlasováno pedagogickým sborem, že škola bude otevřena. Bude probíhat normální výuka, školní družina bude rovněž v běžném režimu.

Nebude se ale vařit. Zaměstnanci školní jídelny, uklízečky a školník se stávky zúčastní.

Prosím rodiče, aby vybavili děti v pondělí větší svačinou. Pokud by někdo měl problém se zajištěním stravování, nechť nám dá prosím vědět do pátku 10.00 hodin na Bakaláře. Stravu pro tyto žáky zajistíme.

Stávku v plném rozsahu podporujeme, požadavky jsou naprosto oprávněné.

Ve školství je aktuálně nutno řešit koncepčnost, dlouhodobější výhled a plnění závazků, které MŠMT po konzultaci se školami prezentuje. Přístup vlády k nepedagogickým pracovníkům je ponižující.

Požadujeme korektní jednání se všemi typy škol a se všemi zaměstnanci.

Solidaritu projevíme i tím, že přijdeme v tento den všichni oblečeni v modrém.

                                                                       Ředitelství a zaměstnanci ZŠ Turnov, 28. října