Zájemcům o školu

Aktuální informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce na naší základní škole

Podle vydaného opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 proběhnou zápisy v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů:

          Škola organizuje zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vyplněnou přihlášku a vyplněnou žádost k přijetí či odkladu (formuláře viz níže) je možno podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Můžete je poslat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, nebo oskenované v příloze mailu či doručit do školy osobně nebo poštou.

          Časové rozmezí pro doručení je dle zákona od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

          Rozhodnutí o přijetí či odkladu rozešleme v nejbližší době po ukončení zápisu

 

                                                     Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Zájemcům o školu

Zpráva pro rodiče dětí budoucích 1. ročníků – školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny 2 první třídy po 24 (max. 25 dětech) přijatých dle níže uvedených kritérií. Třídními učitelkami budou Mgr. Ivana Tichá a Mgr. Iva Tomešková. V případě většího počtu zájemců o přijetí na naši školu bude postupováno dle nastavených kritérií – spádovost, sourozenci,……

Zápis do 1. ročníku

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníků v případě možnosti překročení kapacity školy:

1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák č.561/2004 Sb.
2. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele
3. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov – § 178 zák. č.561/2004 Sb.
4. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele
5. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Školský obvod spádové školy Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, tvoří následující ulice:

28. října, 5. května, Abigail Horákové, Antonína Dvořáka, Benátky, Děkanská, Dr. Honsů, Havlíčkovo náměstí, Hluboká, Jiráskova, Kinského, Koňský trh, Koškova, Kotlerovo nábřeží, Krajířova, Ladislava Petrnouška, Mariánské náměstí, Markova, Mikulášská, Na Házce, Na Kamenci, Na Lukách, Na Stebni, náměstí B. J. Horáčka, náměstí Českého Ráje, Nová Ves, Palackého, Pod Stránkou, Přemyslova, Sadová, Sobotecká (od křížení s ulicí Palackého po křížení s ulicí Mašovská), Svobodova, Šolcova, Tázlerova, Trávnice, U Bělé, U Raka, U Zastávky, Vojtěcha Maška, V Uličkách, Valdštejnská, Ve Struhách, Vejrichova, Vršek
 

– pro žáky 6. až 9. ročníků ulice: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj);

SLAVNOSTNÍ ZÁPIS do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 10.00 – 17.00 hod.

Na zápis si nezapomeňte přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.

Pro žádost o odklad povinné školní docházky je nutné vyjádření pediatra (dětského lékaře) a pedag. – psycholog. poradny (lze dodat i později).

Dobu zápisu si můžete telefonicky rezervovat.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

tel.: 481 311 640
elektronicky: skola@2zs-turnov.cz

Zápis do 6. ročníku

Už nyní probíhá přijímání žáků do 6. tříd. Vyplněné přihlášky zašlete co nejdříve na adresu školy!

Přihláška ke stažení ZDE.

Kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníku v případě možnosti překročení kapacity školy:

1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák. č. 561/2004 Sb.
2. Žáci z okolních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele
3. Další žáci – pokud nebude možno rozhodnout jinak, bude rozhodnuto losem

* vychází z § 36, § 178 zákona č. 561/2004 Sb., a Vyhlášky Města Turnova o spádových obvodech.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

[CP_APP_HOUR_BOOKING id=”1″]