Zájemcům o školu

Zápis do 1. ročníků 2022/23 – Slavnostní zápis proběhne v úterý 4. dubna 2023 od 10 do 17 hodin.

Čas zápisu si můžete rezervovat i předem, mailem (reditel@2zs-turnov.cz) nebo telefonicky (481 311 640), časy od celé hodiny po 15 minutách. Čekací doby však nebývají nijak dlouhé, celý zápis trvá maximálně 15 minut.

Doklady potřebné k zápisu: rodný list dítěte, doklad rodiče k prokázání totožnosti. K žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit i doporučení pediatra + doporučení PPP (možno i dodatečně).

Zápis bude jinak probíhat po celý měsíc duben. Přijímat žáky do prvních tříd chceme bez omezení.

Spádový obvod Základní školy v ul. 28. října 18 v Turnově:
Ul. 28. října , ul. 5. května, A. Horákové, Antonína Dvořáka, Benátky, Děkanská, Dr. Honsů, Havlíčkovo náměstí, Hluboká, Jiráskova, Kinského, Koňský trh, Koškova, Kotlerovo nábřeží, Krajířova, Lad. Petrnouška, Mariánské náměstí, Markova, Mikulášská, Na Házce,
Na Kamenci, Na Lukách, Na Stebni, Náměstí Českého ráje, Nová Ves, Palackého, Pod Stránkou, Přemyslova, Sadová, Sobotecká, Svobodova, Šolcova, Tázlerova, Trávnice, U Bělé, U Raka, U Zastávky, V Uličkách, Valdštejnská, Ve Struhách, Vejrichova, Vršek

Spádový obvod pro žáky 6. až 9. ročníku: Turnov, Hamry, Kadeřavec, Mašov, Pelešany

Vyrozumění o přijetí či o odkladu si budete moci vyzvednout osobně ve škole do poloviny května.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníků v případě možnosti překročení kapacity školy:

1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák. č.561/2004 Sb. 

2. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele 

3. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov – § 178 zák. č.561/2004 Sb. 

4. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele

5. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Školský obvod spádové školy Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, tvoří následující ulice:

28. října, 5. května, Abigail Horákové, Antonína Dvořáka, Benátky, Děkanská, Dr. Honsů, Havlíčkovo náměstí, Hluboká, Jiráskova, Kinského, Koňský trh, Koškova, Kotlerovo nábřeží, Krajířova, Ladislava Petrnouška, Mariánské náměstí, Markova, Mikulášská, Na Házce, Na Kamenci, Na Lukách, Na Stebni, náměstí B. J. Horáčka, náměstí Českého Ráje, Nová Ves, Palackého, Pod Stránkou, Přemyslova, Sadová, Sobotecká (od křížení s ulicí Palackého po křížení s ulicí Mašovská), Svobodova, Šolcova, Tázlerova, Trávnice,
U Bělé, U Raka, U Zastávky, Vojtěcha Maška, V Uličkách, Valdštejnská, Ve Struhách, Vejrichova, Vršek

Pro žádost o odklad povinné školní docházky je nutné vyjádření pediatra (dětského lékaře) a pedagogicko-psychologické poradny (lze dodat i později).

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Tel.: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz

Zápis žáků do 6. tříd

Už nyní probíhá přijímání žáků do 6. tříd. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy! Přihláška ke stažení ZDE (PDF).

Kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníku v případě možnosti překročení kapacity školy:

1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák. č.561/2004 Sb. 

2. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele 

3. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov – § 178 zák. č.561/2004 Sb. 

4. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele

5. Žáci z ostatních obcí – rozhodnutí ředitele 6. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

* vychází z § 36, § 178 zákona č. 561/2004 Sb., a Vyhlášky Města Turnova o spádových obvodech.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy