Zájemcům o školu

Zápis do 1. ročníků – školní rok 2021/22

Zápis do prvních ročníků – aktualizace po zaslání dopisu MŠMT dne 11. 3. 2021

Nejnovější informace se příliš neliší od nastavených pravidel, která jsme uváděli v posledních aktualitách. Bohužel však zápis letos proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a jeho rodičů.

Zápis do prvních ročníků probíhá oficiálně od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápis bude probíhat pouze distančním způsobem. Vyplněné dokumenty můžete doručit škole několika způsoby:

  • do datové schránky školy (ID fx95a2)
  • e-mailem (skola@2zs-turnov.cz)
  • poštou (ZŠ Turnov, 28. října 18)
  • osobním podáním ve škole (nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu)

Pokud žádáte o přijetí dítěte do 1. ročníku od 1. září 2021:

Zašlete vyplněnou Žádost o přijetí + vyplněný Zápis – tiskopis + kopii rodného listu dítěte

Pokud žádáte o odklad dítěte na školní rok 2021/2022:

Zašlete vyplněnou Žádost o odklad + vyplněný Zápis – tiskopis + kopii rodného listu dítěte + doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa + doporučení školského poradenského zařízení (PPP)

Pozn. Pokud ještě v době podání žádosti nebudete mít k dispozici vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), budeme čekat následně na jeho doručení a do té doby Vám nemůžeme potvrdit odklad školní docházky.

Ve školním roce 2021/22 budeme otvírat 2 první ročníky.

Třídními učitelkami budou Mgr. Alena Bartoníčková a Mgr. Sylva Kolomazníková

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníků v případě možnosti překročení kapacity školy:

1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák. č.561/2004 Sb. 

2. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele 

3. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov – § 178 zák. č.561/2004 Sb. 

4. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele 5. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Školský obvod spádové školy Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, tvoří následující ulice:

28. října, 5. května, Abigail Horákové, Antonína Dvořáka, Benátky, Děkanská, Dr. Honsů, Havlíčkovo náměstí, Hluboká, Jiráskova, Kinského, Koňský trh, Koškova, Kotlerovo nábřeží, Krajířova, Ladislava Petrnouška, Mariánské náměstí, Markova, Mikulášská, Na Házce, Na Kamenci, Na Lukách, Na Stebni, náměstí B. J. Horáčka, náměstí Českého Ráje, Nová Ves, Palackého, Pod Stránkou, Přemyslova, Sadová, Sobotecká (od křížení s ulicí Palackého po křížení s ulicí Mašovská), Svobodova, Šolcova, Tázlerova, Trávnice, U Bělé, U Raka, U Zastávky, Vojtěcha Maška, V Uličkách, Valdštejnská, Ve Struhách, Vejrichova, Vršek

Pro žádost o odklad povinné školní docházky je nutné vyjádření pediatra (dětského lékaře) a pedagogicko-psychologické poradny (lze dodat i později).

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Tel.: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz

Zápis žáků do 6. tříd

Už nyní probíhá přijímání žáků do 6. tříd. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy! Přihláška ke stažení ZDE (https://www.2zs-turnov.cz/wp-content/uploads/2021/07/prihlaska-6.doc).

Kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníku v případě možnosti překročení kapacity školy:

1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák. č.561/2004 Sb. 

2. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele 

3. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov – § 178 zák. č.561/2004 Sb. 

4. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele

5. Žáci z ostatních obcí – rozhodnutí ředitele 6. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

* vychází z § 36, § 178 zákona č. 561/2004 Sb., a Vyhlášky Města Turnova o spádových obvodech.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy