Zájemcům o školu

Zápis do 1. ročníků – školní rok 2024/25

SLAVNOSTNÍ ZÁPIS proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 10.00 do 17.00 hod

Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat 2 první třídy. Děti budou přijímány dle níže uvedených kritérií. Na pořadí u zápisu nezáleží.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníků v případě možnosti překročení kapacity školy:
1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák č.561/2004 Sb.
2. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu –
rozhodnutí ředitele
3. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov – § 178 zák. č.561/2004 Sb.
4. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele
5. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

Školský obvod spádové školy Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, tvoří následující ulice:

28. října, 5. května, Abigail Horákové, Antonína Dvořáka, Benátky, Děkanská, Dr. Honsů, Havlíčkovo náměstí, Hluboká, Jiráskova, Kinského, Koňský trh, Koškova, Kotlerovo nábřeží, Krajířova, Ladislava Petrnouška, Mariánské náměstí, Markova, Mikulášská, Na Házce, Na Kamenci, Na Lukách, Na Stebni, náměstí B. J. Horáčka, náměstí Českého Ráje, Nová Ves, Palackého, Pod Stránkou, Přemyslova, Sadová, Sobotecká (od křížení s ulicí Palackého po křížení s ulicí Mašovská), Svobodova, Šolcova, Tázlerova, Trávnice, U Bělé, U Raka, U Zastávky, Vojtěcha Maška, V Uličkách, Valdštejnská, Ve Struhách, Vejrichova, Vršek

Na zápis si nezapomeňte přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

Pro žádost o odklad povinné školní docházky je nutné vyjádření pediatra (dětského lékaře) a pedagogicko-psychologické poradny (lze dodat i později).

Na zápis si můžete zamluvit čas pohovoru.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

telef. : 481 311 640
elektronicky: skola@2zs-turnov.cz

Zápis žáků do 6. tříd

Už nyní probíhá přijímání žáků do 6. tříd. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy! Přihláška ke stažení ve formátu WORD a PDF.

Kritéria pro přijetí žáků do 6. ročníku v případě možnosti překročení kapacity školy:

1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák č.561/2004 Sb.
2. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – 
rozhodnutí ředitele
3. Žáci s trvalým bydlištěm v obci Turnov – § 178 zák. č.561/2004 Sb.
4. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují tuto školu – rozhodnutí ředitele
5. Žáci z ostatních obcí – rozhodnutí ředitele
6. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.

* vychází z § 36, § 178 zákona č. 561/2004 Sb., a Vyhlášky Města Turnova o spádových obvodech.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy