Zápis 1. třída

 Aktuální informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce na naší základní škole

Podle vydaného opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 proběhnou zápisy v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů:

          Škola organizuje zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vyplněnou přihlášku a vyplněnou žádost k přijetí či odkladu (formuláře viz níže) je možno podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Můžete je poslat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, nebo oskenované v příloze mailu či doručit do školy osobně nebo poštou.

          Časové rozmezí pro doručení je dle zákona od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

          Rozhodnutí o přijetí či odkladu rozešleme v nejbližší době po ukončení zápisu

                                                     Mgr. Jaromír Frič, ředitel škol

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

zápis-tiskopis 

Žádost o přijetí dítěte