elementary

kkkk

Informace k návratu a výuce dětí od pondělí 3. května 2021 najdete v článku ZDE.

 

Š K O L N Í O B Ě D Y

Na základě rozhodnutí vlády je umožněn okénkový výdej obědů. Oběd si můžete vyzvednout ve svých označených jídlonosičích od 11 hodin. Jídlo si předem objednejte u vedoucí školní jídelny – 481 322 344

Zápis do prvních ročníků – aktualizace po zaslání dopisu MŠMT dne 11. 3. 20201

Nejnovější informace se příliš neliší od nastavených pravidel, která jsme uváděli v posledních aktualitách. Bohužel však zápis letos proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a jeho rodičů.

Zápis do prvních ročníků probíhá oficiálně od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápis bude probíhat pouze distančním způsobem. Vyplněné dokumenty můžete doručit škole několika způsoby:

  • do datové schránky školy (ID fx95a2)
  • e-mailem (skola@2zs-turnov.cz)
  • poštou (ZŠ Turnov, 28. října 18)
  • osobním podáním ve škole (nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu)

Pokud žádáte o přijetí dítěte do 1. ročníku od 1. září 2021:

Zašlete vyplněnou Žádost o přijetí + vyplněný Zápis – tiskopis + kopii rodného listu dítěte

Pokud žádáte o odklad dítěte na školní rok 2021/2022:

Zašlete vyplněnou Žádost o odklad + vyplněný Zápis – tiskopis + kopii rodného listu dítěte + doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa + doporučení školského poradenského zařízení (PPP)

Pozn. Pokud ještě v době podání žádosti nebudete mít k dispozici vyjádření Pedagogicko – psychologické poradny (PPP), budeme čekat následně na jeho doručení a do té doby Vám nemůžeme potvrdit odklad školní docházky.

Formuláře jsou vyvěšeny  sekci Zájemcům o školu:

Ve školním roce 2021/22 budeme otvírat 2 první ročníky.

Třídními učitelkami budou Mgr. Alena Bartoníčková a Mgr. Sylva Kolomazníková

O škole

1. Naše škola poskytuje všeobecné vzdělávání žáků, od první až do deváté třídy.

Škola klade velký důraz na výuku jazyků, nedílnou součástí je i etická a estetická výchova. Chtěli bychom děti vzdělávat ekologicky, s hrdostí na náš region. I proto jsme se stali první školou spojenou partnersky s Geoparkem Český ráj.

2. Velký důraz klademe na výchovu žáků a jejich samostatnost. Učíme je zodpovědnosti vůči sobě i vůči druhým.

3. Největší devízou školy jsou nadstandardní vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči. Ve většině tříd jsou velmi dobré kolektivy, děti se s důvěrou obracejí na pedagogy. Škola působí velmi pozitivně.

Historie školy

Škola byla otevřena 28. října 1934, původně byla určena pouze pro dívky.  Stavba trvala pouze 2 roky, na svou dobu byla vybudována rychle a velmi účelně, podle návrhu architekta Vahaly.

Velkou rekonstrukcí prošla v roce 2008, kdy byla zateplena a vyměněna všechna okna a dveře.  Budova si však ponechala svůj osobitý historický vzhled.

Školou prošly tisíce dětí a desítky učitelů.

V současné době je škola naplněna už několik let na 100 % své kapacity,

Aktuálně