elementary

kkkk

 Aktuální informace o zápisu do prvních ročníků

Zápis do prvních ročníků probíhá v měsíci dubnu 2021. Pokud budou aspoň částečně uvolněna přísná hygienická opatření, rádi bychom provedli klasický slavnostní zápis, s fyzickou přítomností dětí a rodičů. Rovněž bychom v březnu rádi provedli Den otevřených dveří, o termínu bychom dali informační plakát do všech MŠ.

Pokud nebude přítomnost umožněna, provedli bychom zápis elektronicky.

Formulář je vyvěšen ZDE.

 

Milí rodiče a žáci,

protože provoz škol byl opět od 4. ledna 2021 omezen vzhledem k epidemiologické situaci, upřesňuji momentální situaci na naší škole:

– Prezenční výuka bude probíhat pouze pro 1. a 2. ročníky

– V provozu pro ně zůstává školní družina a školní jídelna

– Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně (tato výuka je dle zákona pro žáky povinná!), rozvrh online hodin pro druhý stupeň bude vyvěšen na nástěnkách tříd na Bakalářích

– Pro zájemce o oběd z řad žáků je možno jídlo odebrat do předem připravených a označených jídlonosičů (domluvte se s vedoucí ŠJ na tel. čísle 481 322 344 v pracovních dnech od 6.30 do 13.00 hodin)

Přejeme vše dobré v novém roce 2021, hlavně pevné zdraví. Vedení školy

 

Žáci mají odhlášené obědy podle přítomnosti ve škole. Na pobyt doma žáci buď již dostali práci od vyučujících (bude se jednat převážně o opakování probrané látky) nebo jim úkoly budou zaslány – NÁSTĚNKA třídy v KOMENS, používat budou OFFICE 365, TEAMS. Se vším byli žáci od začátku září seznámeni. Pokud by nastaly nějaké problémy, kontaktujte vyučujícího, vedení školy, technické záležitosti – p. uč. Krsek skola@2zs-turnov.cz 481 311 640, 723 863 511 lubomir.krsek@2zs-turnov.c

 n

O škole

1. Naše škola poskytuje všeobecné vzdělávání žáků, od první až do deváté třídy.

Škola klade velký důraz na výuku jazyků, nedílnou součástí je i etická a estetická výchova. Chtěli bychom děti vzdělávat ekologicky, s hrdostí na náš region. I proto jsme se stali první školou spojenou partnersky s Geoparkem Český ráj.

2. Velký důraz klademe na výchovu žáků a jejich samostatnost. Učíme je zodpovědnosti vůči sobě i vůči druhým.

3. Největší devízou školy jsou nadstandardní vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči. Ve většině tříd jsou velmi dobré kolektivy, děti se s důvěrou obracejí na pedagogy. Škola působí velmi pozitivně.

Historie školy

Škola byla otevřena 28. října 1934, původně byla určena pouze pro dívky.  Stavba trvala pouze 2 roky, na svou dobu byla vybudována rychle a velmi účelně, podle návrhu architekta Vahaly.

Velkou rekonstrukcí prošla v roce 2008, kdy byla zateplena a vyměněna všechna okna a dveře.  Budova si však ponechala svůj osobitý historický vzhled.

Školou prošly tisíce dětí a desítky učitelů.

V současné době je škola naplněna už několik let na 100 % své kapacity,

Aktuálně