Závěrečná klasifikace a organizace závěru školního roku

Vážení rodiče a žáci, vzhledem ke zvláštnímu průběhu druhého pololetí posílám informace k závěrečné klasifikaci a organizaci závěru školního roku.

Uzavření klasifikace se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., která byla vydána přímo k tomuto účelu. Stručné shrnutí:

V základní vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

  1. Z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (pro naši školu od 1. 2. 2020 do 5. 3. 2020)
  2. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
  3. Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Známky budou uzavřeny do pátku 19. června (vše bude v elektronické žákovské knížce), poté bude v pondělí 22. června klasifikační porada. Vysvědčení bude vydáno podle časového harmonogramu ve čtvrtek 25. 6. nebo v pátek 26. 6.2020. Přesné informace podá třídní učitel.

Podle předběžných informací MŠMT nebude mít vysvědčení z tohoto pololetí plnou validní platnost, to znamená, že se například nebude počítat pro žáky 8. ročníků do průměru známek na přijímací zkoušky v deváté třídě.

V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. bude škola otevřena pro zájemce z řad žáků 1. stupně, škola zajistí dozor od 7.30 do 12 hodin. Prosíme o nahlášení do pátku 19. 6. třídnímu učiteli. Oběd v tyto dny nebude zajištěn.

Všem žákům přeji hezké prázdniny a pevně doufám, že příští školní rok bude už probíhat  s normální docházkou, v normálním režimu, ve třídách plných spokojených žáků.  Všichni učitelé, vychovatelé a další pracovníci školy se těší na setkání s vámi 1. září 2020.