Zápis do prvních ročníků – aktualizace po zaslání dopisu MŠMT dne 11. 3. 20201

 

Nejnovější informace se příliš neliší od nastavených pravidel, která jsme uváděli v posledních aktualitách. Bohužel však zápis letos proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a jeho rodičů.

Zápis do prvních ročníků probíhá oficiálně od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápis bude probíhat pouze distančním způsobem. Vyplněné dokumenty můžete doručit škole několika způsoby:

  • do datové schránky školy (ID fx95a2)
  • e-mailem (skola@2zs-turnov.cz)
  • poštou (ZŠ Turnov, 28. října 18)
  • osobním podáním ve škole (nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu)

Pokud žádáte o přijetí dítěte do 1. ročníku od 1. září 2021:

Zašlete vyplněnou Žádost o přijetí + vyplněný Zápis – tiskopis + kopii rodného listu dítěte

Pokud žádáte o odklad dítěte na školní rok 2021/2022:

Zašlete vyplněnou Žádost o odklad + vyplněný Zápis – tiskopis + kopii rodného listu dítěte + doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa + doporučení školského poradenského zařízení (PPP)

Pozn. Pokud ještě v době podání žádosti nebudete mít k dispozici vyjádření Pedagogicko – psychologické poradny (PPP), budeme čekat následně na jeho doručení a do té doby Vám nemůžeme potvrdit odklad školní docházky.

Formuláře jsou vyvěšeny v sekci Zájemcům o školu.

Ve školním roce 2021/22 budeme otvírat 2 první ročníky.

Třídními učitelkami budou Mgr. Alena Bartoníčková a Mgr. Sylva Kolomazníková