Školní klub

Školní klub

Školní klub byl slavnostně otevřen v dubnu 1999, ale jeho každodenní činnost byla započata od 3. září 2000. Byl vybudován v přízemí na místě starých šaten.

Provozní doba:
– denně od 6:45– 7:45 
– v odpoledních hodinách od pondělí do čtvrtka od 12:30– 15:30, v pátek pak od 11:30– 14:30.

Náplní školního klubu je využití volného času žáků od 4. ročníků této školy, kterým je k dispozici knihovna školního klubu, video a šest počítačů, které umožňují žákům práci s INTERNETEM. Mimo to je školní klub využíván k doplňující výuce německého a anglického jazyka, biologie a jiných předmětů.V odpoledních hodinách se žáci věnují přípravě výrobků na vánoční trhy, připravují výzdobu na karneval, věnují se výtvarné činnosti, jejich díla potom zdobí školu, nebo připravují obrázky na výtvarné soutěže, ve kterých dosahují výborných výsledků.

Ve školním klubu se též pořádají ve spolupráci s Městkou knihovnou A. Marka v Turnově besedy se spisovateli a ilustrátory dětské literatury.

Školní klub je také využíván pro komerční účely – pronájem pro různé kurzy, besedy, přednášky a jiné akce.

Činnost a organizaci školního klubu zajišťuje vedoucí klubu Šárka Krátká.