Výuka v lednu

Milí rodiče a žáci,

protože provoz škol byl opět od 4. ledna 2021 omezen vzhledem k epidemiologické situaci, upřesňuji momentální situaci na naší škole:

– Prezenční výuka bude probíhat pouze pro 1. a 2. ročníky

– V provozu pro ně zůstává školní družina a školní jídelna

– Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně (tato výuka je dle zákona pro žáky povinná!), rozvrh online hodin pro druhý stupeň bude vyvěšen na nástěnkách tříd na Bakalářích

– Pro zájemce o oběd z řad žáků je možno jídlo odebrat do předem připravených a označených jídlonosičů (domluvte se s vedoucí ŠJ na tel. čísle 481 322 344 v pracovních dnech od 6.30 do 13.00 hodin)

Přejeme vše dobré v novém roce 2021, hlavně pevné zdraví. Vedení školy