Schůzky rodičů budoucích šesťáků

V úterý 4. 6. 2024 od 15:30 hod se uskuteční schůzky rodičů budoucích šesťáků.
Dozvíte se rozdělení dětí do tříd a věnovat se Vám budou budoucí třídní učitelé.
Těšíme se na setkání.