Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Ve středu 17. 6. od 15:30 hod na ZŠ 28. října. Dozvíte se rozdělení dětí do tříd, organizaci školního roku 2020-21. Po celou dobu se vám budou věnovat „vaše“ třídní učitelky.