Putování po památkách, 4. třídy

V úterý 17. 9. 2019 jsme se zúčastnili poučného putování od synagogy po Dlaskův statek. Děti se dozvěděly mnoho nového o židovské modlitebně, kostele sv. Mikuláše a životě na Dlaskově statku. Nejvíce se dětem zalíbily ukázky dravců v Rývových sadech. Některé z nich si mohly i pohladit.