Dobrovolný nástup žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k současné situaci a k prostorovým možnostem školy jsme rozhodli o následujícím schématu docházky žáků druhého stupně od 8. června 2020 do konce školního roku:

  • Individuální a skupinové konzultace s vyučujícími dle přiloženého harmonogramu
  • Společné socializační aktivity – výlety do okolí, geologické exkurze, setkávání ve škole…

O termínech a o dalších akcích či podrobnostech bude informovat třídní učitel žáka a rodiče přes Komens.

Při prvním vstupu předloží žák čestné prohlášení podepsané od rodičů (viz příloha), odevzdá ho v ředitelně. Stejně tak může poslat podepsané čestné prohlášení předem na mail:

 reditel@2zs-turnov.cz nebo skola@2zs-tunov.cz

Klasifikační porada bude v pondělí 22. června, do pátku 19. června potřebujeme uzavřít klasifikaci. Žáci, kteří nemají dost podkladů, budou osloveni třídními učiteli. V případě neklasifikace bude žák pozván k přezkoušení do konce srpna 2020.

Vysvědčení za tento školní rok bude předáno žákům do 30. 6. 2020.

Žáci devátých tříd odevzdají během června všechny učebnice. Ostatní žáci druhého stupně tak učiní až v září 2020.

Všichni žáci si musí do konce června vyklidit šatní skříňky.