Informace o výuce

Vážení rodiče,

i nadále trvá karanténa a my jsme odkázáni pouze na zprávy z médií. MŠMT je vázáno příkazy a omezeními z Ministerstva zdravotnictví a nevydává žádné metodické pokyny. Proto Vám nemůžeme poskytnout žádné bližší informace ohledně dalšího chodu školu. Předběžně bude otevřena škola pro dobrovolnou docházku žáků z prvního stupně od 25. května 2020.

Omlouváme se tímto, ale situace neumožňuje žádné další plánování či očekávání.

S pozdravem vedení školy