Informace k testování žáků od 22. 11. 2021

Informace k testování žáků od 22. 11. 2021

  1. Testování se netýká očkovaných (aspoň 14 dní po druhé dávce) a těch, kteří splňují lhůtu 180 dní po prodělání Covid – 19 nebo se prokáží negativním PCR testem ne starším než 72 hodin (vše nutno doložit).
  2. Testování proběhne každé pondělí před výukou (děti jdou přímo do tříd) – nebude klub ani družina.
  3. Žáci můžou použít vlastní antigenní testy.
  4. Při zjištění pozitivního testu bude žák umístěn do izolace, budeme kontaktovat rodiče, kteří si dítě vyzvednou a zajistí provedení PCR testu.
  5. Pokud žák (zákonný zástupce) odmítne testování z jakéhokoliv důvodu, nebude mu výuka odepřena, ale žák bude muset výuku absolvovat v roušce či respirátoru, za dodržení bezpečných rozestupů atd.
  6. Pokud žák odmítne i ochranu dýchacích cest, nebude mu umožněna přítomnost ve škole, a budou vyrozuměni zákonní zástupci.
  7. Stejná pravidla platí i pro všechny zaměstnance školy.