Informace k otevření školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. se zatím vrátí do škol žáci 1. a 2. ročníku. Skupiny (třídy) se nesmí promíchávat, děti budou ve školní družině i na obědě pouze v rámci třídních kolektivů.

Škola bude otevřena ráno podle běžného režimu, žáci se přezují sami v šatnách a neprodleně půjdou přímo do svých tříd. Dozor je zajištěn.

Pohyb o přestávkách mimo třídy bude omezen.

Ve třídách se bude často větrat, dejte dětem teplejší oblečení.

Školní družina bude otevřena do 16.00 hodin. Rodiče si děti vyzvednou u družiny, při dodržení hygienických předpisů – RRR (roušky, rozestupy, dezinfekce rukou)