Informace k návratu a výuce dětí od pondělí 12. dubna 2021

  • Prezenční výuka je pouze pro žáky 1. stupně, tj. první až páté třídy, rotačním způsobem

Rotace proběhne následovně:

  • Liché týdny (nástup první týden výuky od 12. 4.) – prezenčně třídy 1.A, 2.B, 2.C,4.B, 5.A, 5.B
  • Sudé týdny (nástup druhý týden výuky od 19.4.) – prezenčně třídy 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 5.C

V týdnech, kdy nebude prezenční výuka, bude vyučování probíhat distančně.

Škola bude otevřena pro žáky od 6.45 hodin.

Jednotlivé třídy budou po celou dobu pobytu ve škole oddělené.

Vybavte prosím děti nejlépe rouškami, nemusí mít respirátor.

  • Školní družina (pro 1. až 3. ročníky) bude otevřena do 16.00 hodin. Vyzvedávání dětí bude probíhat vždy v celou hodinu před školou. Dejte prosím dětem první den lísteček s hodinou odchodu, nejlépe na celý týden. Zároveň děti vybavte teplým oblečením, aby mohly být co nejvíc venku.
  • Ostatní děti budou odcházet ze školy po skončení výuky.
  • Obědy budou zajištěny, přihlášeny, kdo nebude chtít, musí si je odhlásit (481 322 344)
  • Testování antigenními testy (v pondělí a ve čtvrtek ráno) bude probíhat před zahájením výuky. Příchod do školy nejlépe do 7.45 hodin.
  • Žáci 4. a 5. tříd a se po vstupu do školy vchodem u školní družiny přesunou do svých tříd (bez přezouvání a převlékání). Ve třídě s nimi provede třídní učitelka testování.
  • Žáci 1., 2. a 3. tříd – prosíme rodiče těchto žáků, aby pomohli se samotestováním svých dětí, bude pro ně a pro jejich děti vyhrazen oddělený prostor. Rodiče žáků z těchto tříd budou do školy vstupovat hlavním vchodem, tam budou připraveny navigační tabule. Nemůžou-li doprovázet své dítě, škola testování provede se svými učiteli. Počítejte s tím, že po vložení testovací tyčinky do roztoku musíte vyčkat 15 minut na výsledek.

Podrobnější informace k testování přikládáme v souboru, kde je stručný souhrn všech nových platných nařízení.

Zároveň nabízíme pro žáky 1. stupně, jejichž rodiče pracují v integrovaných záchranných složkách (např. zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci, pracovníci sociálních služeb… ), možnost dozoru ve školní družině i ve dnech, kdy nebudou mít prezenční výuku. Na žáky bude dohlížet vychovatelka, děti se odtud budou moci zapojit do distanční výuky. Tyto děti budou v neměnných skupinách a budou se muset rovněž 2 x týdně testovat.

 Diagram testování

 Mimořádné opatření