Informace k návratu a výuce dětí 2. stupně od pondělí 3. května 2021

 

– Prezenční výuka je pro žáky zatím pouze rotačním způsobem

Rotace proběhne následovně:

2. stupeň

-sudé týdny (nástup od pondělí 3. května) – prezenčně třídy 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.C, 8.C

-liché týdny (nástup od pondělí 10. května) – prezenčně třídy 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C

V týdnech, kdy nebude prezenční výuka, bude vyučování probíhat distančně.

Škola bude otevřena pro žáky od 6.45 hodin.

Jednotlivé třídy budou po celou dobu pobytu ve škole oddělené.

Vybavte prosím děti nejlépe rouškami, nemusí mít respirátor.

– Vstup do školy bude vchodem u školní družiny, žáci se urychleně převléknou v šatnách, odděleně se přesunou do svých tříd

– Obědy budou zajištěny, přihlášeny, kdo nebude chtít, musí si je odhlásit (481 322 344)

Testování antigenními testy u žáků s prezenční výukou (v pondělí a ve čtvrtek ráno) bude probíhat před zahájením výuky. Příchod do školy nejlépe do 7.45 hodin.

Školní klub nebude v provozu kvůli dodržení homogenity tříd, žáci po obědě co nejrychleji opustí školu a budou se vracet domů.