Informace k nástupu žáků do školy 1. září 2021

  • Ve středu 1. září nastupují všichni žáci na prezenční výuku.
  • V tento den se žáci nemusí přezouvat, půjdou přímo do své třídy. Škola i třídy budou otevřeny od 7.15 hodin.
  • Žáci nových 1. tříd a 6. tříd se dozvědí při vstupu do budovy, kde se nachází příslušná učebna.
  • Po příchodu do třídy budou všichni žáci (mimo prvňáčků) testováni pomocí antigenních testů. Testování proběhne v měsíci září ještě v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Testováni nemusí být žáci, kteří se prokáží dokumentem o očkování, prodělání nemoci či testování jinou uznávanou formou.
  • Dle současných nařízení MŠMT a MZd mají žáci ve škole povinnost nosit roušky ve společných prostorech (chodby, šatny, ..), ve třídách roušky mít nemusí.
  • Prosíme rodiče prvňáčků, aby doprovod tvořily maximálně 2 osoby, které budou dodržovat hygienická nařízení (respirátory).
  • Žáci budou přítomni ve třídách 1. a 2. vyučovací hodinu (7.55 – 9.35 hod).
  • Obědy a provoz školní družiny a školního klubu budou fungovat od čtvrtka 2. září.