Harmonizační pobyt 6. C

9. – 11. 9. odejde 6. C do Sedmihorek. Zde děti prožijí 3 dny her, soutěží a výletů. Na programu se bude podílet i PPP Semily.