Důležité informace pro dobrovolný nástup žáků do školy.

9.ročník – příprava na přijímací zkoušky – od 11. 5.

1. stupeň – od 25. 5.

Rodiče musí zaslat vedení školy přihlášku pro své dítě + čestné prohlášení o zdravotním stavu.

Žáci budou rozděleni do skupin po 15 dětech. V této skupině setrvají po celou dobu docházky.

Od 25. 5. bude zajištěno školní stravování – oběd.