Archiv příspěvků: Škola

Vyjádření vedení školy ke stávce 6. 11. 2019

Naše škola podporuje záměr navýšení platů učitelů. Bohužel však slibovaných 15% pro rok 2020 nebylo vládou realizováno. Jednodenní stávka na den 6. 11. kvůli rozdělení navýšení (do tarifů a do nenárokových složek) nebyla ve škole schválena.

Číst>>>

Výskyt žloutenky typu A

Škola informuje, že jedna žákyně na 2. stupni onemocněla žloutenkou typu A. Informace byla škole předána v úterý odpoledne. Očkovaní lidé jsou proti této nemoci chráněni. Ve třídě, kde se nemoc vyskytla, byla provedena nadstandardní opatření – pro žáky bylo určeno samostatné WC, na oběd budou chodit odděleně od ostatních

Číst>>>

Čtyři příběhy revoluce

Čtyři příběhy revoluce – to byl název dnešního dopoledního programu pro deváťáky organizace Post Bellum – Paměť národa. Žáci si poslechli, jak události listopadu 1989 vnímali různí lidé – studenti, příslušník Státní bezpečnosti či člen KSČ. Děkujeme lektorce za zajímavé vyprávění, které bylo proloženo videovzpomínkami čtyř pamětníků.

Číst>>>

Bohemiáda 2019

Ve čtvrtek 26. září vyrazila skupina deváťáků na dvoudenní Bohemiádu, soutěž v českém jazyce pro německé mluvčí. Jejich úkolem bylo povídat si před odbornou porotou s německými dětmi, které se učí česky. Pro naše žáky byla Bohemiáda zajímavým a inspirujícím zážitkem, možností skamarádit se s německými vrstevníky, a dále také

Číst>>>

Proutěná dílna

V úterý 24.9.2019 jsme se přihlásili na Proutěnou dílnu v Kamenářském domě. Rozdělili jsme se na 2 týmy. První si prohlédl výstavu a seznámil se s mnoha výrobky,které dříve lidé vyráběli z proutí a rákosí. Na kontrolu pozornosti pak děti odpovídaly na soutěžní otázky. Druhý tým šel rovnou vyrábět. Děti

Číst>>>

Na dopravním hřišti – 4.A

V pondělí 23.9.2019 jsme se zúčastnili dopravní výchovy v praxi. Děti se seznámily s pravidly účastníků silničního provozu a vše si i prakticky vyzkoušely.Na jaře se vrátíme zase a doufejme, že ubude cyklistů, kteří přišli o své body.

Číst>>>

Putování po památkách, 4. třídy

V úterý 17. 9. 2019 jsme se zúčastnili poučného putování od synagogy po Dlaskův statek. Děti se dozvěděly mnoho nového o židovské modlitebně, kostele sv. Mikuláše a životě na Dlaskově statku. Nejvíce se dětem zalíbily ukázky dravců v Rývových sadech. Některé z nich si mohly i pohladit.  https://www.2zs-turnov.cz/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5735.mov

Číst>>>

4. A u hasičů

Dne 13. 9. 2019 jsme navštívili hasičskou stanici Na Lukách, Turnov. Děti si mohly vyzkoušet hasičské pomůcky a dozvěděly se nové informace o práci hasičů.

Číst>>>

Provoz školní družiny

V pondělí 2. 9. 2019 bude provoz družiny pouze ráno od 6:45 hod do 9:30 hod.  Od úterý 3. 9. bude už družina v provozu dle běžného rozpisu 6:45 – 7:30 11:30 – 16:45 

Číst>>>