Archiv příspěvků: Škola

Dobrovolná docházka žáků druhého stupně

Vážení rodiče a žáci druhého stupně, předešlé informace o režimu docházky žáků druhého stupně možná nebyly některými zcela pochopeny, a znamenají  ve výsledku následující: škola je pro běžnou výuku žáků druhého stupně (6. až 9. třída) od pondělí 8. června stále uzavřena (kvůli bezpečnostním, organizačním a prostorovým možnostem školy) probíhat budou

Číst>>>

Dobrovolný nástup žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče a žáci, vzhledem k současné situaci a k prostorovým možnostem školy jsme rozhodli o následujícím schématu docházky žáků druhého stupně od 8. června 2020 do konce školního roku: Individuální a skupinové konzultace s vyučujícími dle přiloženého harmonogramu Společné socializační aktivity – výlety do okolí, geologické exkurze, setkávání ve škole… O termínech a

Číst>>>

Důležité informace pro dobrovolný nástup žáků do školy.

9.ročník – příprava na přijímací zkoušky – od 11. 5. 1. stupeň – od 25. 5. Rodiče musí zaslat vedení školy přihlášku pro své dítě + čestné prohlášení o zdravotním stavu. Žáci budou rozděleni do skupin po 15 dětech. V této skupině setrvají po celou dobu docházky. Od 25. 5. bude

Číst>>>

Informace o výuce

Vážení rodiče, i nadále trvá karanténa a my jsme odkázáni pouze na zprávy z médií. MŠMT je vázáno příkazy a omezeními z Ministerstva zdravotnictví a nevydává žádné metodické pokyny. Proto Vám nemůžeme poskytnout žádné bližší informace ohledně dalšího chodu školu. Předběžně bude otevřena škola pro dobrovolnou docházku žáků z prvního

Číst>>>

Aktuální informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce na naší základní škole

Podle vydaného opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 proběhnou zápisy v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů: Škola organizuje zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vyplněnou přihlášku a vyplněnou žádost k přijetí či odkladu (formuláře viz níže) je možno podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Číst>>>

Informace ze školní jídelny.

Žádáme rodiče, aby si zrušili trvalé příkazy na platbu obědů. Příkaz prosím obnovte až v srpnu 2020 na následující školní rok. Doposud zaslané platby budou stačit do konce tohoto školního roku. Děkujeme                                                                                   

Číst>>>

Informace ze školy

Vážení rodiče a žáci, v poslední době dostávám spoustu mailů a podnětů. Píšete, někteří chválíte, ale spíše si stěžujete. Že žáci jsou zavaleni spoustou úkolů, že je problém jim zadané úlohy vysvětlit. A radíte použít moderní způsoby výuky na dálku. Věřte, že skutečně od prvního dne po jarních prázdninách pracujeme na

Číst>>>

Školní psycholog

Milí žáci, vážení rodiče a kolegové, ocitli jsme se v krátké době v úplně nové situaci. Na mnoho z nás se valí velké množství úkolů, museli jsme změnit své zvyky i zavedenou rutinu, trávíme většinu času v omezeném prostoru našeho bytu, odříznuti od širší rodiny a přátel… z televize i

Číst>>>

Informace pro rodiče, kteří mají problém s přihlášením přes zabezpečení

Postup s instalací certifikátů: „K tomu, aby se Vám v OS X certifikát PostSignum zobrazil jako důvěryhodný, je potřeba ze stránky http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html stáhnout a nainstalovat certifikáty autorit PostSignum. Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit. „ Celý postup pro majitele zařízení od Apple je zde: http://www.postsignum.cz/files/navody/osx_crt_autorit/index.html

Číst>>>