Bohemiáda 2019

Ve čtvrtek 26. září vyrazila skupina deváťáků na dvoudenní Bohemiádu, soutěž v českém jazyce pro německé mluvčí. Jejich úkolem bylo povídat si před odbornou porotou s německými dětmi, které se učí česky. Pro naše žáky byla Bohemiáda zajímavým a inspirujícím zážitkem, možností skamarádit se s německými vrstevníky, a dále také motivací k tomu, že učit se další cizí jazyk se opravdu vyplatí.