Day: Srpen 25, 2021

Informace k nástupu žáků do školy 1. září 2021

nformace k nástupu žáků do školy 1. září 2021 Ve středu 1. září nastupují všichni žáci na prezenční výuku. V tento den se žáci nemusí přezouvat, půjdou přímo do své třídy. Škola i třídy budou otevřeny od 7.15 hodin. Žáci nových 1. tříd a 6. tříd se dozvědí při vstupu

Číst>>>