Day: Březen 12, 2021

Zápis do prvních ročníků – aktualizace po zaslání dopisu MŠMT dne 11. 3. 20201

  Nejnovější informace se příliš neliší od nastavených pravidel, která jsme uváděli v posledních aktualitách. Bohužel však zápis letos proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a jeho rodičů. Zápis do prvních ročníků probíhá oficiálně od 1. dubna do 30. dubna 2021. Zápis bude probíhat pouze distančním způsobem. Vyplněné dokumenty můžete doručit škole

Číst>>>