V úterý 26.4. se žáci 4. ročníků zúčastnili sportovního dopoledne, které pro děti připravil odbor školství ve spolupráci s místními sportovními oddíly. Pro děti to byla výborná možnost vyzkoušet si 7 sportovních odvětví: atletiku, judo, florbal, inline brulení, házenou, stolní tenis a gymnastiku, to vše pod odborným vedením trenérů jednotlivých sportů. Dětem se akce moc líbila, organizátorům patří velké díky.                                                                                 

   Klára Šimicová

 

 

 

V březnu u nás na škole proběhl karneval. Celý tento karneval provázeli klauni a pejsci, kteří s dětmi tančili a hráli s nimi různé hry. Bylo možné si zakoupit tombolu, a poté vyhrát něco malého jako je lízátko nebo taška s věcmi, ale mohli jste mít také štěstí a vyhrát hlavní cenu. Mohli jste si také nabídnout dobré občerstvení. Tento karneval byl však jiný než ty ostatní. Karneval byl podporou městskému útulku. Kulturní vsuvkou bylo, že se dva žáci z 8.A převlékli za Macha a Šebestovou a moderovali psí promenádu a potom také aukci za účelem přispět útulku na lepší vybavení. Přišla i paní Vítková, která dětem i rodičům řekla něco o městském útulku. Nakonec rozdali hlavní ceny (dorty, šperky, puzzle atd.). Děkujeme všem za účast.

 Katka Válková za školní parlament

 

Vzhledem k častým dotazům ohledně přijetí do budoucích 6. tříd informujeme žáky i rodiče:

Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek do primy gymnázií, které se konají v pondělí 18. dubna 2016. Na základě počtu přijatých žáků na gymnázia získáme přehled o možnosti doplnění budoucích 6. ročníků. Bohužel je zájem velmi vysoký, i při přijetí 10 – 12 dětí z naší školy na gymnázium nebudou místa pro všechny zájemce stačit. Z okolních obcí a škol se hlásí 57 dětí. Přijmout budeme moci do 20 z nich, abychom nepřekročili celkovou kapacitu školy. Přednost budou mít děti, které bydlí ve spádové oblasti školy a které mají na naší škole sourozence.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

 

V úterý 5.4. se v turnovské knihovně konala přehlídka v umění vyprávět. Naši školu zde reprezentovalo několik dětí ze 4. a 5. ročníků. Největším úspěchem bylo vítězství žákyně 4.A Hany Čapkové v kategorii 9-10 let. Pan Miloš Macourek by byl jistě potěšen tak bravurním přednesem ukázky z knihy Mach a Šebestová. Hance budeme držet palce při postupovém kole v knihovně v Semilech. Čestným uznáním byli dále oceněni Artuš Hašek z 5.A a Simona Urbanová z 5.C. Všem zúčastněným dětem děkujeme.   

                                                                                                     Klára Šimicová

 

 

V úterý 15.3. se  dramatický kroužek zúčastnil oblastní přehlídky dětských divadelních souborů Turnovský štěk. Naše pohádka Královna Koloběžka I. se dostala mezi čtyři postupující do krajského kola. Všem účinkujícím dětem gratulujeme a držíme palce, ať je tréma nezaskočí ani na Dětské scéně v Jablonci nad Nisou, kde proběhne krajská přehlídka.

                                                                             Klára Šimicová, vedoucí dram. kroužku

 

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál