V úterý 10. října 2017 jsme se vydali vlakem na exkurzi do Prahy. Cesta nám rychle ubíhala, do Prahy jsme přijeli na Hlavní nádraží a odtud jsme se pěšky přesunuli do Židovského muzea na Starém městě, kde nás od 10:00 hodin čekal připravený program Hanin kufřík. Jedná se o skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové pocházející z Nového Města na Moravě, která nepřežila Osvětim. Z celé rodiny se vrátil domů pouze dosud žijící Jiří Brady, Hanin bratr. Po úvodní přednášce jsme se v rámci následujícího workshopu rozdělili do 5 skupin po 5 žácích a každá skupina pátrala po osudech dalších osob. Svoje bádání jsme prezentovali ostatním skupinám. Potom mezi nás přišla paní Lohinská, která nám vyprávěla svůj příběh z 2. světové války, o životě Židů v protektorátu a uvěznění v Terezíně. Celý program vznikl na základě knihy Karen Levinové „Hanin kufřík”. Na závěr jsme ještě navštívili Pinkasovu a Staronovou synagogu a podívali se i na Starý židovský hřbitov. Jeho prohlídkou náš program skončil. Pěšky jsme se přesunuli zpět na Hlavní nádraží. Cestou jsme se ještě zastavili v rychlém občerstvení a naplnili svoje bříška těmi nejnezdravějšími dobrotami. Vlakem ve 15:25 hodin jsme odjeli domů. 

Ve dnech 28.-29. září jsme vyrazili společně s paní učitelkou Brichovou a žáky naší školy do Centra mezinárodního setkávání, které se nachází v krásném prostředí klášterního komplexu St. Marienthal poblíž Žitavy. V rámci Mezinárodního dne jazyků se zde konala již 5. Saská bohemiáda. Jedná se o olympiádu pro německé děti, které se učí česky. Ti byli rozděleni podle Společného evropského referenčního rámce jazykové úrovně do šesti kategorií A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+. Naším úkolem bylo předčítat německým žákům připravené české texty a vést s nimi dialogy před porotou. Společně jsme také vyslechli zajímavé informace o klášteře od řádové sestry Anny a na základě této přednášky jsme vytvářeli ve skupinách česko - německé projekty. Věděli jste, že jeptišky vstávají ve čtyři hodiny ráno? A co znamená Ora et labora? Také nás mile překvapilo, že úkolem cisterciáků je modlit se za celý svět, aby byl v pořádku. Výlet do St. Marienthal jsme si moc užili. Našli jsme společnou řeč a někteří z nás navázali přátelství. Jsme moc rádi za tuto mimořádnou zkušenost.

Petra Černá za žáky ZŠ 28. října

Od pondělí 16.10.2017 do pátku 20.10.2017, každý den od 6:45 do 16:00 hod. V pátek se končí ve 14:00 hod. Papír svázaný, podepsaný, pokud možno zvážený. NE karton.

Dne 10. října 2017 se konají schůzky SRPDŠ – třídní důvěrníci  15:00, všichni od 15:30 hodin.

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál