Po několika úspěšných setkáních v průběhu pololetí se tentokrát rozhodli DEVÁŤÁCI vzít své malé svěřence na zimní stadion.  Se slovy „všichni se naučíme bruslit“ vyrazili na led.  Celou hodinu kroužili společně po kluzišti – bez úrazu, s úsměvem a dobrou náladou.

Paní učitelky Florianová, Hejduková a Suchardová nacvičily se svými žáky poutavý program pro rodiče i prarodiče. Dokonce si i společně zazpívali několik vánočních koled.

 

Protože žáci z 1. i 2. stupně nacvičili veliké Vánoční vystoupení, pozvali jsme celou školu do tělocvičny, aby každý viděl, jaké šikovné umělce ve škole máme. Nejdřív zahráli kytaristé p. uč. Tiché a p. Tomáše, pak vystoupil dramatický kroužek p. uč. Šimicové s pohádkou O královně Koloběžce a na závěr velký soubor p. uč. Kendíkové a Veberové společně se sborečkem p. uč. Tomášové s pásmem Betlémské světlo. Do tělocvičny se ale nevejdeme všichni, a tak se představení opakovala celkem čtyřikrát. První představení jsme zahráli i pro bývalé zaměstnance školy, kteří  k nám každý rok na Vánoce chodí posedět. Na samý závěr jsme si společně zazpívali Haleluja, na všech bylo vidět radost, že „Vánoce jsou tady“ a že se všichni společně dokážeme bavit a radovat!

Vánoce ve škole mají u nás vždy jeden vrchol – vystoupení pro rodiče a přátele školy v turnovském divadle. I letos jsme dokázali nacvičit skvělá vystoupení. Tentokrát se ukázali  kytaristé, divadelní soubor  4.A, velký soubor p. uč. Kendíkové a Veberové a s nimi i sboreček p. uč. Tomášové.  Divadlo bylo plné vděčných a dojatých rodičů, děti na jevišti byli jako opravdoví umělci, učitelé jako skvělí režiséři a dramaturgové. Tak zase za rok!

 

Každým rokem pře Vánoci pořádá SOŠ a OAHŠ soutěž pro školy, kde se žáci prezentují v různých oblastech cestovního ruchu. Tentokrát se zúčastnily dívky z 8. a 9. ročníku, družstvo ve složení Nela Karatsiolisová, Uljana Pestová a Bára Lamačová obsadilo čtvrté místo. Uljana dokonce ve své kategorii zvítězila a Nela byla druhá. Blahopřejeme!

 

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál