Vytisknout

Započala se 23.6.1882, kdy byla v Turnově zřízena měšťanská škola dívčí v budově nově vystavěného Skálova sirotčince. Prvními učitelkami byly Karolina Merganzová a Anna Bayerová. V roce 1896 začínají počátky volného kreslení, roku 1898 je povoleno vyučovat francouzštinu. Turnovské dívčí školství dosahovalo velmi dobrých výsledků a to i přesto, že budova Skálova sirotčince nevyhovovala potřebám školy. Proto bylo roku 1928 rozhodnuto postavit budovu novou. Velkou zásluhu na tomto rozhodnutí měl tehdejší starosta města Josef Žák a městská spořitelna v Turnově, která r. 1928 zřídila fond, určený ke stavbě nové školní budovy a dotovala jej částkou 1 200 000 K,-. Základní kámen byl položen 16.10.1932 za účasti ministra školství. Stavba trvala dva roky. 28. října 1934 byla v této podobě, jak ji známe dnes, budova slavnostně otevřena. Ve školním roce 1934-35 bylo ve škole 21 tříd a navštěvovaly ji 803 žákyně. V roce 2004 jsme si tedy připomněli již 70. výročí otevření budovy dívčí školy. Za tuto dlouhou dobu prošly školou tisíce dětí a desítky pedagogických pracovníků. Od roku 2004 je škola naplněna na 100 % kapacity (600 žákù), ve školním roce 2008/09 se stala školou s největším počtem žáků v Turnově.

 

Během posledních několika let došlo v budově k několika velkým stavebním úpravám :

 

 

Zobrazeno: 4764