Metodikem prevence na škole je Mgr. Radmila Laudová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny je možno domluvit na tel. 481 311 640

  

Náplní práce metodika prevence je:

 

 • připravit podmínky pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů (SPJ)
 • prohlubovat povědomí žáků o SPJ a jejich možných následcích
 • podnítit k plánovanému a cílenému rozvoji zdravého životního stylu žáků
 • začleňovat systematicky osobnostní a sociální výchovu do výuky
 • podporovat morální postoje a sociální dovednosti žáků
 • rozšířit spolupráci učitelů v oblasti prevence a včas zachytávat skryté projevy SPJ
 • posilovat odpovědnost žáků za své chování a způsob života

 

K sociálně patologickým jevům (SPJ) patří zejména:

 

 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, závislosti na virtuálních drogách: televize; video; počítačové hry; mobil; internet
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování.

  

Dokument ke stažení: