Snažíme se podporovat a rozvíjet u dětí zájem o sport. V měsíci září si udělali výlet na kole třídy 7. A, 7. C.  Trasa byla naplánována (co nejvíce) mimo silniční komunikace. Vyrazili jsme do lázní Sedmihorky, Vidlák, cestou k Věžáku jsme odbočili lesem na Hrubou Skálu, dále na Valdštejn a přes Pelešany zpět do školy. Obě třídy zvládly cestu bravurně – bez úrazu, s úsměvem na rtech a dobrou náladou.

510
510 510
511
511 511
512
512 512

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1