V úterý 10. října 2017 jsme se vydali vlakem na exkurzi do Prahy. Cesta nám rychle ubíhala, do Prahy jsme přijeli na Hlavní nádraží a odtud jsme se pěšky přesunuli do Židovského muzea na Starém městě, kde nás od 10:00 hodin čekal připravený program Hanin kufřík. Jedná se o skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové pocházející z Nového Města na Moravě, která nepřežila Osvětim. Z celé rodiny se vrátil domů pouze dosud žijící Jiří Brady, Hanin bratr. Po úvodní přednášce jsme se v rámci následujícího workshopu rozdělili do 5 skupin po 5 žácích a každá skupina pátrala po osudech dalších osob. Svoje bádání jsme prezentovali ostatním skupinám. Potom mezi nás přišla paní Lohinská, která nám vyprávěla svůj příběh z 2. světové války, o životě Židů v protektorátu a uvěznění v Terezíně. Celý program vznikl na základě knihy Karen Levinové „Hanin kufřík”. Na závěr jsme ještě navštívili Pinkasovu a Staronovou synagogu a podívali se i na Starý židovský hřbitov. Jeho prohlídkou náš program skončil. Pěšky jsme se přesunuli zpět na Hlavní nádraží. Cestou jsme se ještě zastavili v rychlém občerstvení a naplnili svoje bříška těmi nejnezdravějšími dobrotami. Vlakem ve 15:25 hodin jsme odjeli domů. 
banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1