Ve dnech 28.-29. září jsme vyrazili společně s paní učitelkou Brichovou a žáky naší školy do Centra mezinárodního setkávání, které se nachází v krásném prostředí klášterního komplexu St. Marienthal poblíž Žitavy. V rámci Mezinárodního dne jazyků se zde konala již 5. Saská bohemiáda. Jedná se o olympiádu pro německé děti, které se učí česky. Ti byli rozděleni podle Společného evropského referenčního rámce jazykové úrovně do šesti kategorií A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+. Naším úkolem bylo předčítat německým žákům připravené české texty a vést s nimi dialogy před porotou. Společně jsme také vyslechli zajímavé informace o klášteře od řádové sestry Anny a na základě této přednášky jsme vytvářeli ve skupinách česko - německé projekty. Věděli jste, že jeptišky vstávají ve čtyři hodiny ráno? A co znamená Ora et labora? Také nás mile překvapilo, že úkolem cisterciáků je modlit se za celý svět, aby byl v pořádku. Výlet do St. Marienthal jsme si moc užili. Našli jsme společnou řeč a někteří z nás navázali přátelství. Jsme moc rádi za tuto mimořádnou zkušenost.

Petra Černá za žáky ZŠ 28. října

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1