Díky za kluziště!

Po slavnostním otevření zimního stadionu jsme dostali nabídku využít bezplatně kluziště pro bruslení našich dětí. Vybrali jsme si pátek 6. listopadu. Musím říct, že nás obrovský zájem dětí potěšil. Nastupovali jsme ráno v 8 hodin a končili před 13. hodinou. Na ledě se vystřídalo přes 400 dětí, z toho minimálně stovka byla na ledě a na bruslích vůbec poprvé! Další děti, které neměly brusle, obdivně prohlížely „zimák“ a zazněla přání, že by měl Ježíšek přinést pod stromeček právě brusle. Ohlas ze strany rodičů byl také veliký, nezaznamenal jsem jediný negativní dojem, všichni chválí umístění a krásu zimního stadionu.  A tak už zajišťujeme časový prostor na kluzišti pro bruslení i v rámci běžné výuky.

Naše díky patří Městu za investici, která potěšila skoro všechny obyvatele Turnova, a také ing. Špinkovi, který operativně a rychle zajišťuje harmonogram.

                                                                 Mgr. Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1